Ouderbijdrage berekenen

Met behulp van deze vragenlijst kunt u een indicatie opvragen van wat in 2022 de wekelijkse ouderbijdrage voor de peuterspeelzaal voor uw kind zal zijn.

Opnieuw beginnen